ทำความรู้จักกับโต๊ะหมู่บูชาพระ

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา คืออะไร

เป็นการจัดโต๊ะหมู่บูชาที่นำวัฒนธรรมแบบผสมผสาน โดยนำเครื่องบูชาแบบไทยมาประยุกต์เข้ากับรูปแบบการจัดเครื่องเรือนแบบจีน ใช้เพื่อที่ตั้งสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะที่เรานับถือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมรูปหล่อจำลอง ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลาย รวมไปถึงรูปของบรรพบุรุษที่เราเคารพ โดยทีการจัดวางโต๊ะให้มีเครื่องสักการบูชาควบคู่กันไป หลากหลายรูปแบบ

ทำไมเราถึงต้องจัดโต๊ะหมู่บูชา

เนื่องด้วยเมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่มาพร้อมกับความเชื่อต่าง ๆ มากมาย ที่มักจะนิมนต์พระสงฆ์และพระพุทธเจ้าเสด็จมาเป็นประธานสงฆ์ประจำงานบำเพ็ญกุศลให้ครบองค์พระรัตนตรัย เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความดีงามราบรื่นให้กับงานนั้น ๆ ไม่พบอุปสรรคใด ๆ และต่อมาได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเป็นนิมิตแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในงานพิธีทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์แบบดั้งเดิม และเป็นอีกหนึ่งที่มาของการจัดโต๊ะหมู่บูชา ปัจจุบันการจัดโต๊ะหมู่บูชาจะถูกนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือราษฎร์พิธี ทั้งที่เป็นงานมงคลและงานอวมงคล หรือแม้แต่ในบ้านก็มีด้วยเช่นกัน

การจัดโต๊ะหมู่บูชาพระในบ้าน

1. เครื่องสักการบูชาบนโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 4

 • กระถางธูป 1 กระถาง
 • เชิงเทียน 1 คู่
 • พานดอกไม้ 2 พาน
 • แจกัน 2 ใบ

2. เครื่องสักการบูชาโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5

 • กระถางธูป 1 กระถาง
 • เชิงเทียน 4 คู่
 • พานดอกไม้ 5 พาน
 • แจกัน 2 ใบ

3. เครื่องสักการบูชาโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7

 • กระถางธูป 1 กระถาง
 • เชิงเทียน 5 คู่
 • พานดอกไม้ 5 พาน
 • แจกัน 2 ใบ

4. เครื่องสักการบูชาโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9

 • กระถางธูป 1 กระถาง
 • เชิงเทียน 6 คู่
 • พานดอกไม้ 7 พาน
 • แจกัน 3 ใบ

มาจัดโต๊ะหมู่บูชากัน

หากใครที่สนใจและอยากตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระในบ้าน ก็ควรจัดโต๊ะหมู่บูชาให้ถูกต้องและเหมาะสม ด้วยวิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมด้วยเครื่องสักการะตามหมู่ต่าง ๆ ในข้างต้น และหาโต๊ะหมู่บูชาที่ดูดีได้ด้วยที่ Lazada